Existentiële vragen coach

Wat is de essentie van mijn leven?

Wat is de aard van de werkelijkheid? Wat is de zin van het leven? Hoe moet ik leven? Dit zijn de meest wezenlijke vragen die een mens zichzelf kan stellen, met recht levensvragen.

Ben jij op zoek naar antwoorden op dit soort existentiële vragen?

In mijn filosofische praktijk ga ik samen met jou deze zoektocht aan, we kunnen daarbij gebruik maken van meerdere filosofische stromingen die zijn ontstaan rond existentiële vragen en die ieder een eigen visie hebben op de werkelijkheid. Zij pogen de essentie van onze werkelijkheid te duiden en daaruit volgt dan ook een betekenisgevend perspectief op het leven.

Persoonlijke vraagstukken

Wanneer je bekend bent met deze verschillende visies, dan vloeit daar ook vaak een persoonlijke levensvisie uit voort. Deze persoonlijke zienswijze is van grote waarde bij het beantwoorden van de existentiële vragen waar wij vandaag de dag mee worstelen. Dit zijn vragen die op onszelf betrekking hebben; Wie ben ik eigenlijk? Wat is mijn ware identiteit? Hoe moet ik leven?

Wie er in slaagt deze vragen voor zichzelf te beantwoorden zal meer innerlijke rust (Ataraxia) ervaren, bevrijd zijn van existentiële angsten en een samenhangende visie hebben op het goede leven.

Existentialisten

Tijdens de gesprekken kunnen we desgewenst het werk van een filosoof of existentialistische stroming erbij pakken om een verdiepend inzicht te krijgen rondom jouw vraag.

Je moet daarbij denken aan belangrijke vertegenwoordigers en enkele tegenstanders van: het idealisme, de levensfilosofie, het existentialisme, de fenomenologie, het pragmatisme en het humanisme.

Voorbeelden van belangrijke existentie filosofen waar ik graag mee werk zijn: Immanuael Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Arthur Schopenhauer, Soren Kierkegaard, , Friedrich Nietsche, William James, Martin Heidegger en Karl Jaspers.

Voorbeeld van de filosofische zoektocht naar zo’n antwoord

Als we Immanuel Kant nemen als vertrekpunt in de zoektocht naar de de aard van de werkelijkheid. Dan geeft hij in zijn Kritiek van de Zuivere Rede een aanzet voor het Duits idealisme van Hegel. Onder meer in reactie op Kant en het idealisme is de fenomenologie ontstaan, die zich uitstrekt van Husserl tot Levinas. Volgens hen kan alleen de directe of intuïtieve ervaring ons iets over de essentie van de werkelijkheid vertellen. Gelijktijdig ontstond ook de existentialistische filosofie. Zij beschouwt de wereld vooral zonder diepere betekenis. Daar sluiten ook pragmatisten als William James en Richard Rorty zich bij aan. Zij beogen een meer pragmatische kijk op het leven en zijn wars van een zogenaamde essentie van het bestaan.

Wat is jouw antwoord in deze postmoderne tijd?

Daarmee zijn wij aangekomen in onze huidige postmoderne tijd. Waarin men tot het besef is gekomen dat een eenduidig antwoord over de aard van de werkelijkheid niet bestaat. Alle genoemde stromingen claimen ieder hun eigen subjectieve waarheid, maar geen van allen heeft hem in pacht.

De verschillende inzichten over de werkelijkheid vormen een opbouw naar ons eigen leven. Want als alle existentiële antwoorden over de aard van onze werkelijkheid subjectief zijn, dan leidt dat concreet tot de vraag; Hoe wil jij je verhouden tot het leven, de maatschappij en jezelf?

Concrete antwoorden

In onze gesprekken kunnen we jouw levensvragen middels deze stromingen, heel breed beschouwen, maar is het wel de bedoeling om uiteindelijk te komen tot een heel praktische en concreet antwoord op jouw vraag. Naast de gesprekken, gebruik ik daar oefeningen voor uit de wereld van de hypnotherapie, psychologie en psychotherapie. Deze helpen je jouw vragen op een zo concreet en zuiver mogelijke manier te beantwoorden.

Filosofisch coach

Thijs Sins - Werken voor tatkraft filosofie betekent dat je gepassioneerd bent over filosofie, psychologie en zelfontplooiing.

Filosofisch coach Thijs Sins heeft een filosofische praktijk en verzorgt cursussen, counseling en organisatietrainingen. Kijk voor meer informatie op over Tatkraft.

Vrijblijvende kennismaking

Ben je geïnteresseerd of heb je een vraag? Meld je dan aan via onderstaand formulier voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

VOORNAAM*

ACHTERNAAM*

EMAIL*

TELEFOON*

OPMERKING