Gedragscode

Tatkraft Filosofie werkt volgens de Gedragscode voor filosofisch consulenten. Voor de praktijkvoering is onder meer een universitair diploma “Wijsbegeerte” vereist.crkbo geregistreerd docentDaarnaast is Thijs Sins officieel geregistreerd docent bij het CRKBO. In dit register staan zelfstandige docenten ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor docenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *