Thijs Sins staat in Coachlink magazine

Thijs Sins staat in coachlink magazine

Na een ondernemerscarrière kwam Thijs Sins terecht in een dertigersdilemma. Hij werd praktiserend filosoof en stelt sindsdien zijn leven in het teken van het eren van zijn authentieke zelf en dat van anderen. Willemijn van den Geest interviewde Thijs over het verhaal van Tatkraft Filosofie, en waar het allemaal begon.

Thijs’ talent voor bedrijfseconomie uit zich al vroeg, als hij tijdens zijn studie samen met een vriend een succesvol bedrijf opricht. Vastberaden om te slagen runnen ze jarenlang de onderneming. Thijs heeft dan nog geen idee van de wending die zijn leven jaren later zal nemen. Toch begint het tegen het einde van zijn studie al te jeuken: hij voelt de zucht naar iets nieuws. Na zijn afstuderen besluit hij daarom zijn deel van het bedrijf te verkopen en eropuit te gaan. Een jaar lang reist hij door Zuid-Amerika. Vanaf Ecuador trekt hij via de Galapagoseilanden naar het zuiden, en via Peru, Bolivia en Chili bereikt hij uiteindelijk het zuidelijkste puntje van Argentinië, waarna hij Antarctica aandoet. Op zijn terugkeer wordt hij naar het bruisende carnaval in Brazilië gezogen, waar hij vervolgens nog zes maanden verblijft. Het is een reis om nooit te vergeten.

AARDEN

Teruggekomen in Nederland kan hij dan ook een heleboel dingen niet vergeten. De ongelijkheid die hij heeft gezien, de vervuiling, het smelten van de ijskappen. Het lijkt ineens heel ver weg. Terwijl hij tijdens zijn reis juist de roep heeft gevoeld daar iets aan te doen. Thijs besluit daarom een bedrijf op te zetten in fair trade sappen. Hij zoekt in de maanden die volgen alle leveranciers bij elkaar en zet zijn bedrijf bijna helemaal op. Maar als puntje bij paaltje komt realiseert hij zich iets: de passie mist. Wat is er aan de hand?

“In Nederland zijn we een beetje losgezongen van de werkelijkheid.”

‘Ik had moeite om weer terug te komen in die oude vormen. Nederland is eigenlijk een heel gek land. Alles is er heel goed geregeld, maar alles draait ook om zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk. Er is een soort jacht naar carrière en geld.’ Juist in die vormen kan Thijs niet meer aarden, nadat hij op zijn reis zoveel armoede heeft gezien. Hij denkt met weemoed terug aan ontmoetingen met mensen die in complete eenvoud leefden, maar tegelijkertijd gelukkig, hartelijk en vrijgevig waren: ‘In Nederland zijn we dat opzicht een beetje losgezongen van de werkelijkheid. Ik kwam terug met meer vragen dan antwoorden.’

HET DERTIGERSDILEMMA

Thijs beseft dat de drijfveer om een bedrijf op te zetten en geld te verdienen er niet meer is. Maar tot die tijd heeft hij zich altijd geïdentificeerd als bedrijfseconoom. Existentiële vragen dringen zich aan hem op: wie ben ik nou eigenlijk, en wat wil ik nu echt? Want als hij geen ondernemer is, wat is hij dan wel?

Een spirituele ervaring in datzelfde jaar zorgt ervoor dat hij nog meer van de wijs wordt gebracht. Het is deze bijzondere en mooie ervaring die hem doet beseffen dat zijn oude fundament over hoe de wereld werkt, niet meer klopt. Hij realiseert zich dat zijn overtuigingen gebaseerd zijn op materialisme, op een wetenschappelijk model van verklaren. Wat hij nu meemaakt is echter heel anders dan dat: niet wetenschappelijk en niet te bewijzen.

Het drijft hem naar de Oosterse filosofie, en wat hij leest, brengt een spirituele ontwaking teweeg. Het is het begin van een groot onderzoek: de zoektocht naar zingeving en naar hoe de wereld nu precies in elkaar zit. Thijs neemt deel aan zenmeditatie met monniken in België, praat hij met vrienden en volgt coaching. Allemaal om uit te vinden wat het nu allemaal wél moet zijn.

Na een zoektocht van een jaar maakt Thijs een lijst van een top vijf van dingen die hij echt leuk vindt. Het studeren van wijsbegeerte prijkt bovenaan die lijst. Hij besluit zich in te schrijven voor een verkort bachelortraject. Het worden 2,5 enorm verrijkende jaren, vertelt Thijs: ‘De eerste dag in de collegebanken was ik superblij. Ik ontmoette gelijkgestemden en ontdekte dat er een hele beroepsgroep was van mensen zoals ik.’

TATKRAFT

Maar tegen het einde van zijn studie filosofie gebeuren veel dingen in een korte tijd. Thijs en zijn vriendin Moniek, die hij tijdens zijn studie ontmoette, worden zwanger. Binnen negen maanden studeert Thijs af, verhuist hij naar een nieuwe woning en wordt hij vader. In de tussentijd heeft hij een baan gekregen als ondernemersadviseur. Alles in kannen en kruiken, zou je zeggen. Maar als hij een jaar heeft gewerkt als ondernemersadviseur realiseert hij zich dat hij met tegenzin naar zijn werk gaat. Hij is juist filosofie gaan studeren om dit soort banen niet meer te hoeven doen. Als vervolgens zijn contract niet verlengd wordt is, hij dan ook bijna opgelucht.

‘Ik ontdekte dat er een hele beroepsgroep was voor mensen zoals ik’

Er volgen drie maanden in de ww en dan is het tijd: Tatkraft wordt geboren. ‘Doordat mijn contract niet verlengd werd, werd ik gedwongen die stap te maken. De wens was er al veel langer, maar ik had geen idee hoe ik mijn geld kon verdienen met filosofie.’ Tijdens die drie maanden besluit hij alles te geven en er helemaal voor te gaan. Het voelt goed: iets waar hij helemaal achter staat. Thijs geeft Tatkraft definitief een kans. De komende drie jaar gaat hij kijken of het hem lukt Tatkraft tot een succes te maken.

‘DIT KLOPT’

Het concept komt van Canadese filosoof Lou Marinoff. In het boek Geen pillen, maar Plato stelt hij dat je door middel van diepgang en een goed gesprek heel veel kunt bereiken. Thijs vraagt zich af hoe dat er dan in de praktijk uit zou zien. Hij vindt een opleiding die precies daarover gaat en bestelt alle boeken van de lijst. Daarna klikt het al snel in elkaar. Thijs: ‘Dit klopte. Dat snijvlak tussen praktijk en filosofie, dat past. Het past bij mij om dingen in de praktijk te brengen.’

Thijs begint voor het eerst met coachen. Hij doet een thuisstudie over coaching en merkt dat hij er goed in is. Ook het lesgeven blijkt een juiste stap. Hij beleeft er onmiddellijk plezier aan. Het voeren van waardevolle gesprekken en het krijgen van positieve feedback zorgen voor een goed gevoel: hij heeft zijn draai gevonden. ‘Ik heb me op een gegeven moment gerealiseerd dat ik iets moet gaan doen wat mij gelukkig maakte, iets waar ik zelf blij van werd. Dit was puur van mij, het was iets dat mij heel erg lag.’ Daar is de filosofische praktijk een uitvloeisel van: ‘Ik doe iets waar ik zelf van groei.’

Ik doe iets waar ik zelf van groei

Thijs: “Ik heb me op een gegeven moment gerealiseerd dat ik iets moet gaan doen dat mij gelukkig maakte, iets waar ik zelf blij van werd. Dit was puur van mij, het was iets dat mij heel erg lag.” Daar is de filosofische praktijk een uitvloeisel van: “Ik doe iets waar ik zelf van groei.”

AUTOBIOGRAFISCHE TRAINING

Met Tatkraft Filosofie heeft Thijs inmiddels een pad gevonden dat hem in staat stelt constant met persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn. Zijn trainingen ‘Persoonlijke kracht’ en ‘De reis van de Held’ zijn dan ook persoonlijke verhalen, een eigen worsteling. Deze trainingen richten zich op het ontdekken van jezelf en het beantwoorden van de vraag: ‘Wie ben ik?’ Die zoektocht naar het zelf, naar de waarden waarmee je je identificeert, is uit het leven gegrepen. En iedereen maakt deze zoektocht mee, daarmee is Thijs’ doelgroep divers. Ook geeft hij deze training in de vorm van ‘Medisch leiderschap voor artsen’. Thijs: ‘Door de toenemende regeldruk raken artsen sneller vervreemd van het werk, zichzelf en de patiënt, met mijn trainingen hoop ik dat met hen te voorkomen.’

“Ik ben die oude wereld verloren, maar wat ik heb gewonnen is een heel ander soort rijkdom

De omslag zit hem volgens Thijs in de ontdekking dat je van binnenuit zeggenschap hebt: een stem en een kompas. ‘Dat is een ervaring die je meteen voelt. Iets heel krachtigs.’ Ook de spirituele ervaring speelt in dat verhaal een rol. De kennismaking met een hoger zelf, een onbewuste kracht is, voor Thijs een belangrijke ervaring geweest. In de training zit dan ook een oefening die dat precies laat doen, de kennismaking met je innerlijke stem. Dat innerlijke kompas is voor Thijs zelf een enorme verrijking: ‘Dat er een soort onbewuste kracht in jezelf zit die je helpt om het juiste pad te volgen.’

AFSCHEID VAN HET OUDE

Voor Thijs was de keuze voor een studie filosofie een deel van die worsteling. De vraag diende zich aan of hij het oude durfde te laten voor wat het was. Thijs maakte die sprong in het diepe: filosofie studeren, een praktijk beginnen. De oude droom van maatschappelijk en zakelijk succes werd opzijgeschoven en daarmee ook alle zekerheden die bij dat plaatje horen. Dat is niet gemakkelijk. Thijs: ‘Het was een keuze voor onzekerheid, maar wel voor geloof in mijzelf.’

Hij heeft er nooit spijt van gehad: ‘Ik ben die oude wereld verloren, maar wat ik heb gewonnen is een heel ander soort rijkdom. Ik heb een gevoeligheid ontwikkeld voor lichaam en intuïtie.’ Het is deze gevoeligheid die Thijs weer kan gebruiken om andere mensen te helpen. En tegelijkertijd helpt hij daarmee zichzelf: ‘In trainingen krijg ik veel meer zicht op waar het leven om draait. Ik heb het gevoel dat ik nu mijn potentieel benut.’

NOOIT MEER WERKEN

Voor Thijs volgt daarna een gevoel van meer levensvreugde. Vanaf het moment dat hij filosofie gaat studeren voelt het alsof hij een oude identiteit aflegt, waardoor er meer mooie dingen op hem afkomen. Thijs: ‘Ik was veel meer bij mijzelf, ik speelde geen rol meer. Ik was niet langer bezig met een verhaal dat niet bij me hoorde en was oprecht gelukkig met wat ik deed.’ Hij is er dan ook van overtuigd dat daarom juist in die tijd de liefde op zijn pad kwam: ‘Die ontmoeting was heel intuïtief.’ Als je een levenshouding hebt die intuïtief is, als je open staat en zonder oordeel de wereld tegemoet treedt, vallen volgens Thijs de dingen op hun plek. Omdat je niet meer bang bent en dingen niet meer angstvallig probeert te passen in het beeld dat je voor jezelf geschapen hebt.

Het spreekwoord zegt: als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer een dag te werken. Thijs prijst zich gelukkig zich daarmee te kunnen identificeren. Werken is voor hem geen noodzakelijk kwaad meer, maar een verlengstuk van hemzelf, waarin hij zijn potentieel kan aanboren en benutten. Een constante groei, ook voor hemzelf. Dat geeft hem dan ook de drijfveer om te blijven doen wat hij doet: ‘Dit is iets wat ik iedereen gun.’

In de training Persoonlijke Kracht gaat het om het leren blootleggen van het verschil tussen wat je denkt dat je moet doen, en wat je denkt dat goed is. Zo kunnen keuzes gebaseerd zijn op verwachtingen vanuit je omgeving of vanuit hoe in de samenleving een succesvol leven geportretteerd wordt. Soms is dat een doel dat niet over jezelf gaat, een sociaal construct waar je in bent gaan geloven en waarmee je je identificeert.