Levenskunst en liefde

Levenskunst en liefde

Hoe te leven?

We willen allemaal gelukkig zijn, maar hoe doe je dat? En als je dan het goede leven te pakken hebt, hoe kun je dat vasthouden?

Deze vragen hebben te maken met bestaansethiek oftewel levenskunst. Levenskunst is een verzameling van inzichten en leefwijzen die je helpen om je leven vorm te geven. Een manier om meesterschap te verwerven over de kunst van het leven. Het is het oefenen en verwerven van een levenshouding die je helpt met moeilijke situaties en bijdraagt aan een gelukkig leven.

Daarnaast speelt de liefde in ieders leven een hoofdrol. Denk aan de liefde voor je partner, familie, vrienden en de liefde voor jezelf. Maar denk ook aan de conflicten en pijn die al deze liefdes met zich mee kunnen brengen.

Deze cursus levenskunst en liefde beantwoordt aan onze huidige behoefte naar zingeving en de roep om weerstand te bieden aan de vervlakking in Westerse cultuur. Hierbij zorgt de focus op de liefde ervoor dat wij ons in deze cursus meteen toeleggen op de hoogste vorm van levensgeluk. Want liefde, begeerte en relaties zijn bij uitstek het vlak waarop de mens zijn levenskunst toont of misschien juist het gemis ervan.cursus liefde relatie en persoonlijke ontwikkeling

Inhoud

Les 1: Verlangen

De oude Griekse en Romeinse opvattingen over het goede leven vormen de basis voor deze cursus. In de eerste bijeenkomst speelt Plato’s Symposium (427 – 347 v.Ch). daarbij een belangrijke rol, het gaat daarbij onder meer over liefde, verlangens en ontwikkeling. Dat deze oertekst nog steeds springlevend is, bewijst het commentaar van filosofe Martha Nussbaum (1947) over de verheffende l

iefde.

Les 2: Innerlijk

In de tweede bijeenkomst kijken we onder meer naar het dagboek van keizer Marcus Aurelius (121 – 180 n.Ch), die je adviseert te luisteren naar je innerlijke kompas. Dankzij het werk van filosoof Pierre Hadot (1922 – 2010) is deze Stoïsche leefwijze weer helemaal actueel. Door zijn grondige analyse van spirituele oefeningen uit de oudheid heeft Hadot een groot aandeel in de huidige opleving van de levenskunst.

 Les 3: Zelfliefde

In de derde les gaan we ons verdiepen in de tegenstelling tussen zelfliefde en zelfzucht. Daarbij spelen de werken van de verlichtingsdenker Rousseau (1712 – 1778) en de psychoanalist Fromm (1900 – 1980) een hoof

drol. Hierbij spelen de vragen: Wanneer slat zelfbehoud om in egoïsme? En is een goede relatie met jezelf een voorwaarde is voor gezonde relaties met anderen?

Les 4: Het beoefenen van de kunst

In de vierde bijeenkomst wordt gekeken naar de praktische toepassing van dit alles in ons  dagelijks leven. Deze les vormt een samenvattend geheel van de voorgaande lessen, waarbij aandacht is voor een persoonlijke invulling van de behandelde stof. Kortom, hoe beoefen je deze kunst en wat is de relevantie ervan voor jouw leven?

Samenvattend zullen er tijdens de bijeenkomsten teksten en ideeën worden behandeld van de filosofen Plato, Marcus Aurelius, Jean Jacques Rousseau, Erich Fromm, Pierre Hadot en Martha Nussbaum. In navolging hierop worden er ook oefeningen aangereikt die aansluiten bij deze stof.

Vorm

Er zijn 4 bijeenkomsten van 2,5 uur waarin we op interactieve en persoonlijke wijze de ideeën en de teksten van de verschillende filosofen zullen bespreken. Dit betekent dat er gewerkt wordt met een groepsgrootte van maximaal 15 personen. Hierdoor is er tijdens iedere bijeenkomst voldoende tijd en ruimte voor vragen en discussie.

Zoals u kunt verwachten bestaat levenskunst voor een groot deel uit de beoefening ervan. Daarom zal er naast de theorie ook plaats zijn voor praktische oefeningen. Dit kan een meditatie zijn naar het recept van Marcus Aurelius, een Socratische dialoog of een opdracht voor in het dagelijks leven. Het uitgangspunt is dat je aan den lijve kunt ervaren wat levenskunst betekent.

Cursus overzicht

 

Materiaal

Naast de reader met alle te behandelen teksten zal tijdens de bijeenkomsten worden gewerkt met een PowerPoint presentatie. Deze presentatie wordt ook gedeeld met de deelnemers net als interessante krantenberichten, video’s en andere media. Eigen inbreng van de cursisten in de vorm van video’s of artikelen wordt zeer op prijs gesteld en zal voor zover mogelijk ook worden behandeld in de lessen.

Lezen

Van de deelnemers zal worden gevraagd voorafgaand aan de bijeenkomsten een tekst te lezen. Vaak is het nodig om een tekst 2 tot 3 keer te lezen, het is dan ook goed om daar rekening mee te houden qua planning.

Aanmelding kunt u hier