Leven en dood

Over mens-zijn en zingeving

In de cursus Leven en dood wordt aan de hand van acht filosofen ingegaan op de vraag naar de zin van het menselijk bestaan. Hun theorieën onderscheiden zich door verschillende inzichten en constateringen, maar hebben allen gemeen dat ze over de moderne mens in de westerse samenleving gaan. Tezamen geven zij een rijk en verdiepend perspectief op wat het betekent om in deze tijd mens te zijn. Op zoek gaan naar de zin of betekenis van het leven kan een theoretische aangelegenheid blijven. Dat is echter niet de bedoeling van deze cursus.

De geselecteerde filosofen zijn niet alleen representatief voor de hoofdstromingen in de twintigste-eeuwse filosofie maar leggen ook allen een verbinding met de alledaagse praktijk. Juist in de tijd waarin wij leven is het van belang om de filosofie niet louter als een theoretische exercitie op te vatten, maar haar juist in te zetten als instrument om ons dagelijks bestaan te duiden. Dit impliceert dat deze cursus zich niet alleen richt op de metafysische of theoretische  vraagstelling rond de hoofdthematiek van het denken over leven en dood. We zullen deze vraagstelling ook in praktisch-filosofische zin verbinden aan ons leven in de wereld van vandaag.

Filosoof Thijs Sins verzorgt deze cursus, u kunt via onderstaand formulier contact opnemen o.v.v. cursus Leven en Dood. 

VOORNAAM*

ACHTERNAAM*

EMAIL*

TELEFOON*

OPMERKING