Ethiek

Normen en waarden kritisch bekeken

Ethiek is nadenken over wat we moeten doen. Ongebreideld consumeren of duurzaamheid? Rokers een hogere verzekeringspremie laten betalen of iedereen gelijk behandelen? De journalist zijn werk laten doen of de privacy van misdadigers respecteren? De vraag naar goed en juist handelen beantwoorden wij tegen de achtergrond van conflicterende waarden. Meer inzicht in onze normen en waarden leidt tot betere besluiten.

Heeft u interesse in deze cursus neem dan contact met ons op.
[Form id=”2″].