Plato, Aristoteles en Socrates in de Academia

Cursus Filosofie in Vogelvlucht

Wat kunnen 8 filosofen ons leren over hedendaagse vraagstukken?

De cursus Filosofie in Vogelvlucht is een eigentijdse inleiding in de filosofie. Als uitgangspunt zullen 8 filosofen worden behandeld die ieder afzonderlijk van grote invloed zijn geweest op onze westerse cultuur.

Tijdens deze cursus filosofie zal iedere bijeenkomst een originele tekst worden behandeld van de filosofen Plato, Aristoteles, Spinoza, Kierkegaard, Nietzsche, Foucault en Taylor.

Daarnaast zal tijdens iedere bijeenkomst de relatie worden gelegd tussen het werk van de filosoof en een maatschappelijk vraagstuk anno 2014. Gezamenlijk zal worden onderzocht welke relevantie de tekst heeft voor hedendaagse topics zoals; liefde en relatie, authentiek leven, levenskunst, het moderne onbehagen, de consumptiemaatschappij, klimaatverandering, privacy, zingeving of populisme.

Cursusinhoud

Filosofie stelt grote vragen. Soms zijn dit eeuwige vragen die door de mensheid vrijwel nooit eenduidig te beantwoorden zullen zijn. Filosofen pogen deze vragen van antwoorden te voorzien in de vorm van concepten over de wereld en de mens.

Vogelvlucht

Het beeld van een vogelvlucht past daar goed bij. Je zou kunnen zeggen dat een filosoof even opstijgt vanuit het alledaagse en tijdens zijn vlucht een glimp van de wereld opvangt vanuit een ander perspectief. In zijn werk lees je zijn visie op de werkelijkheid terug en daarmee zijn antwoord op dit soort vragen.

De Grote vragen

In deze cursus vind je dan ook de belangrijke grote vragen zoals die zijn beantwoord met het idealisme van Plato, de deugdethiek van Aristoteles, het verlichtingsdenken van Spinoza, het nihilisme van Nietzsche en het christelijk existentialisme van Kierkegaard.

Daarnaast worden concepten ook vanuit hun ontstaansgeschiedenis belicht, zoals het blootleggen van machtspraktijken door Foucault en de totstandkoming van onze laatmoderne identiteit volgens Taylor.

De teksten zijn zodanig geselecteerd dat de nadruk zal liggen op thema’s van de metafysica, de cultuurfilosofie, het humanisme en de verwerving van zelfkennis.

Vorm

Originele teksten

De vorm van de cursus is bijzonder omdat er gebruik zal worden gemaakt van originele teksten van filosofen. Het lezen van de originele teksten vereist soms meer doorzettingsvermogen, maar biedt tegelijkertijd een meerwaarde doordat je direct toegang hebt tot het denken van de filosoof. De filosoof spreekt dan direct tot jou, soms zelfs uit een verleden van honderden tot duizenden jaren. Dat is met recht een bijzondere ervaring te noemen. De diverse teksten zijn gebundeld in een reader en uiteraard vertaald naar het Nederlands, verder wordt er gebruik gemaakt van gerenommeerde vertalingen.

Historische context

Tijdens de acht bijeenkomsten zal gepoogd worden de originele teksten van de filosofen zo goed mogelijk te interpreteren en de denkbeelden van de filosoof proberen te begrijpen binnen de historische context waarin de tekst is geschreven.

breekijzer Hedendaagse problemen

Maar naast het interpreteren en begrijpen van de tekst heeft deze cursus nog een ander doel voor ogen. Filosofie is namelijk ook bij uitstek geschikt als breekijzer. Daarbij heeft zij als taak om een uitweg te bieden voor hedendaagse problemen. Men spreekt in dit geval van therapeutische filosofie. Een filosoof kan hierbij worden ingezet om vastgeroeste patronen en/of dogmatische opvattingen in de huidige maatschappij van een helder alternatief te voorzien.

De cursus is zodanig opgezet dat ook in deze therapeutische taak wordt voorzien. Per bijeenkomst zal gepoogd worden de denker en zijn tekst te gebruiken als middel om onze hedendaagse realiteit in een ander licht te zetten, waarbij diverse maatschappelijke vraagstukken worden aangesneden.

Interactief

Daarnaast zullen de bijeenkomsten een interactieve vorm hebben. Dat betekent dat er met kleinschalige groepen wordt gewerkt, zodat er tijdens de bespreking van de tekst door de docent voldoende ruimte is voor het stellen van vragen. Het is ook de bedoeling om gezamenlijk de stof te onderzoeken. Daarom zal een deel van de tijd zal worden gebruikt voor discussie en zullen er interactieve werkvormen worden ingezet om de theorie meer inzichtelijk te maken.

Materiaal

Naast de reader met alle te behandelen teksten zal tijdens de bijeenkomsten worden gewerkt met een Powerpoint presentatie. Deze presentatie zal per email worden verstuurd aan de deelnemers. Eventuele interessante krantenberichten, video’s en andere media worden ook gedeeld. Eigen inbreng van de cursisten in de vorm van video’s of artikelen wordt zeer op prijs gesteld en zal voor zover mogelijk ook worden behandeld in de lessen.

Cursus Filosofie in Vogelvlucht

Overzicht

Bijeenkomsten:           8 colleges
Docent:                      drs. Thijs Sins MA
Locatie:                      Amsterdam (andere locaties mogelijk bij groepsaanmeldingen)
Kosten:                      afhankelijk van groepsgrootte

Aanmelden voor deze cursus filosofie:
Bij voldoende aanmeldingen wordt in overleg een datum, locatie en prijs vastgesteld.
[Form id=”10″]