Filosofische praktijk Tatkraft

Een filosofische praktijk betekent dat je bij een filosoof te rade gaat met levensvragen. Filosofie heeft namelijk van oudsher ook een praktisch doel. Het vertalen van filosofische theorie naar de alledaagse praktijk kan jou inzicht verschaffen in je leven. Zo kan filosofie jou helderheid verschaffen omtrent levensvragen en praktische problemen.

Filosofische Praktijk Tatkraft is gevestigd in Amsterdam en biedt zowel individuele coaching, counseling en begeleiding als filosofiecursussen en managementtrainingen op locatie.

Filosofische Praktijk Tatkraft ontleent haar naam aan het Duitse woord voor energie, wilskracht, werkkracht en geestkracht.

Filosofische praktijk Tatkraft staat voor energie, wilskracht, werkkracht en geestkracht.